Študij matematike na Univerzi v Ljubljani poteka vse od njene ustanovitve leta 1919; Josip Plemelj, najslavnejši slovenski matematik, je bil med ustanovitelji univerze in tudi njen prvi rektor.


V skoraj sto letih je na našem oddelku diplomiralo že več kot 2000 študentov. Naše diplomante odlikujejo visoko razvito analitično mišljenje, sposobnost reševanja kompleksnih problemov, dobre delovne navade in seveda znanje teoretične matematike, statistike in računalništva. Če imate naše diplomante med svojimi zaposlenimi, ste se o vsem tem lahko prepričali tudi sami.


Na Oddelku za matematiko na FMF želimo čim več sodelovati s slovenskimi podjetji. Sporočite nam, če:

  • iščete našega študenta ali diplomanta za študentsko ali redno delo;

  • iščete študenta za prakso;

  • bi želeli sodelovati na zaposlitvenem sejmu;

  • bi želeli obiskati našo fakulteto in se predstaviti študentom

  • ponujate kadrovsko štipendijo;

  • bi bil kateri od vaših sodelavcev pripravljen biti somentor pri diplomskem ali magistrskem delu kakšnega našega študenta;

  • imate drugo idejo za sodelovanje.Še nekaj informacij o naših programih


Od bolonjske prenove naprej imamo na Oddelku za matematiko na FMF deset programov. Diplomanti programa Matematika (prve, druge in tretje stopnje) so klasični matematiki z močno teoretično podlago iz vseh najpomembnejših vej matematike (analiza, algebra, geometrija in topologija, verjetnost in statistika, računalništvo, diskretna matematika, numerična matematika) in se običajno zaposlijo kot programerji, raziskovalci ali v akademskem svetu. Diplomanti programa Finančna matematika (prve in druge stopnje) imajo bolj poudarjeno znanje statistike, poleg tega pa se naučijo tako ekonomskih vsebin kot vsebin, ki so potrebne za delo v finančni industriji. Diplomanti IŠRM - Interdisciplinarnega študija matematike in računalništva (prve in druge stopnje, študij se izvaja skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko) se naučijo nekaj manj teoretične matematike, zato pa pridobijo poglobljeno znanje iz računalništva in informatike. Diplomanti enovitega magistrskega študija Pedagoška matematika pridobijo primerno izobrazbo za poučevanje matematike na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Visokošolski strokovni program Praktična matematika je usmerjen bolj uporabno: poudarek je na razumevanju algoritmov, modeliranju in delu z računalnikom. Oddelek za matematiko FMF pa je tudi eden od organizatorjev Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika.