Kaj je praksa?


Delovna praksa je priložnost za študente, da spoznajo delo matematika v praksi. Med študijem se študentu lahko porodi občutek, da ob naboru bolj ali manj teoretičnih predmetov nima dovolj spretnosti, da bi pridobljeno znanje uporabil pri reševanju uporabnih problemov. Vendar izkušnje kažejo, da se matematik, ko se znajde pred konkretnim problemom iz prakse, po navadi dobro znajde in zna problem postaviti v okvir, znotraj katerega je sposoben uporabiti svoje znanje. Namen delovne prakse je, da študent to spozna že med študijem. Z delom v podjetjih, kjer matematično znanje potrebujejo, se seznani z uporabo matematike v praksi, spozna, kako formulirati probleme v matematičnem jeziku, in pridobi spretnosti pri skupinskem delu na projektih. Praktične izkušnje mu lahko zelo koristijo pri iskanju zaposlitve po končanem študiju in pri oblikovanju poklicne kariere.

Delovna praksa je obvezna za študente druge stopnje Finančne matematike in visokošolskega strokovnega programa Praktična matematika, tudi za študente druge stopnje Matematike in IŠRM pa predstavlja možnost, da zberejo do 12 kreditnih točk. Praksa za študente 2. stopnje poteka v obsegu 150 ur (6 kreditnih točk) ali 300 ur (12 kreditnih točk), za študente praktične matematike pa v obsegu 400 ur (15 kreditnih točk). Tema prakse se ne sme tesno pokrivati s temo magistrskega dela.


Opravljanje prakse


Študent si delodajalca, pri katerem bo opravljal prakso, praviloma poišče sam. Pri tem mu lahko pomaga koordinator predmeta praksa (Delovna praksa 1 ali 2 na magistrskem študiju oziroma Praktično usposabljanje na visokošolskem programu). V študijskem letu 2018/19 so to prof. dr. Emil Žagar na programu Praktična matematika, prof. dr. Tomaž Košir na magistrskem študiju Finančne matematike in prof. dr. Matjaž Konvalinka na magistrskih študijih Matematike in IŠRM. Koordinator tudi oceni, ali praksa ustreza merilom, ki jih določa fakulteta. Nekaj spletnih naslovov podjetij in ustanov, kjer bi lahko opravljali praktično usposabljanje, najdete spodaj. Opravljanje prakse mora koordinator prakse najprej odobriti.

Potencialnemu delodajalcu napišete sporočilo, v katerem se predstavite, poveste, da bi radi opravili praktično usposabljanje pri njem, in na kratko opišete svoja znanja. Prepričajte ga, da mu lahko ponudite nekaj, kar potrebuje. Dobrodošlo je, da delodajalca najdete dovolj zgodaj. Priporočljivo je poslati več povpraševanj, saj je delež (pozitivnih) odgovorov s strani delodajalcev včasih nizek.

Ko ste za opravljanje prakse dogovorjeni, skupaj z delodajalcem pripravite program prakse in ga posredujete koordinatorju, da oceni, ali je delo, ki ga boste opravljali, primerno. To pomeni, da mora vključevati matematične ali računalniške vsebine in da boste pri delu lahko uporabili znanje, ki ste ga pridobili med študijem in/ali se boste med praktičnim usposabljanjem naučili nekaj, kar vam bo koristilo pri študiju in/ali karieri. Vse to mora biti razvidno iz predlaganega programa.

Pred začetkom opravljanja prakse je potrebno podpisati tripartitno pogodbo (študent -- delodajalec -- FMF), v kateri se podrobneje opredelijo obveznosti študenta, podjetja oz. ustanove in fakultete. Odobren program praktičnega usposabljanja je del pogodbe.

Podatke, ki so potrebni za pripravo pogodbe, vnesite v spletni obrazec. Ko bo koordinator prakse potrdil ustreznost programa prakse in ustreznost izpolnjenih podatkov, boste dobili iz študentske pisarne pogodbo, ki jo podpišete in pridobite podpise odgovornih oseb v podjetju oz. ustanovi ter tri podpisane izvode prinesete v študentsko pisarno, da jih dajo v podpis dekanu.

V primeru, ko nimate statusa rednega študenta ali pa vam bo med prakso status potekel, se morate zdravstveno zavarovati.

O praksi morate napisati poročilo in jo predstaviti. Podrobnosti vam bo sporočil koordinator prakse.Nekatera podjetja in ustanove v Sloveniji, kjer so naši študentje v zadnjih letih opravljali prakso ali so izkazala zanimanje za tovrstno sodelovanje: