Na dosedanjih Srečanjih z matematiki so nas obiskali naslednji gostje.

 • Matej Aleksandrov je diplomiral leta 2014 iz matematike in dela kot programski razvijalec in podatkovni znanstvenik v podjetju Sinergise. (20. maj 2019)

 • Izr. prof. dr. Jernej Barbič je diplomiral iz teoretične matematike leta 2000 in leta 2007 doktoriral iz računalništva na Carnegie Mellon University. Je profesor računalništva na Univerzi v Južni Kaliforniji v Los Angelesu in se raziskovalno ukvarja z metodo končnih elementov, mehaniko prožnih teles in stika, interaktivno fiziko, fizikalnim modeliranjem organov in tkiv človeškega telesa, biomehaniko ter računalniško grafiko in animacijo. Je tudi soustanovitelj zagonskega podjetja. (20. januar 2021)

 • Ksenija Bartol je diplomirala iz uporabne matematike leta 1998 in je zaposlena kot vodja Programa za zdravstvo in javni sektor v podjetju ComTrade. (26. november 2012)

 • Barbara Bajcer je diplomirala iz matematike leta 2014 in magistrirala iz matematike leta 2017. Zaposlena je kot okoljska inženirka na Agenciji Republike Slovenije za okolje. (11. januar 2022)

 • Erika Belehar je diplomirala iz uporabne matematike leta 1994 in dela na Zavarovalnici Generali kot vodja aktuariata. (2. junij 2015)

 • Izr. prof. dr. Andrej Blejec je leta 1977 diplomiral na smeri tehniška matematika iz matematičnih modelov v ekologiji in leta 2000 doktoriral iz statistike na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Zaposlen je na Nacionalnem inštitutu za biologijo in Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, je pa tudi predsednik Statističnega društva Slovenije. (7. januar 2013)

 • Izr. prof. dr. Drago Bokal je diplomiral leta 2001 iz teoretične matematike in doktoriral leta 2006 iz raziskovalne matematike na FMF. Zaposlen je na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru in kot vodja raziskovalne skupine v podjetju Cosylab. (19. februar 2014)

 • Doc. dr. Barbara Boldin je leta 2000 diplomirala iz pedagoške matematike, leta 2003 magistrirala na raziskovalni smeri, leta 2007 pa doktorirala iz matematične biologije na Univerzi v Utrechtu. Zaposlena je kot docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. (6. november 2013)

 • Mag. Roman Brilej je diplomiral leta 1989 iz pedagoške matematike, leta 1994 pa magistriral na izobraževalni smeri. Je soustanovitelj založbe Ataja, ki izdaja učbenike za osnovno in srednjo šolo, in avtor več učbenikov iz matematike. (8. oktober 2013)

 • Mag. Tone Britovšek je diplomiral leta 1976 iz tehniške matematike in magistriral leta 1988 iz operacijskih raziskav na Ekonomski fakulteti. Je lastnik družinskega podjetja IRM, ki se ukvarja z razvojem in implementacijo programske opreme za investicijsko bančništvo v Sloveniji. (4. junij 2018)

 • Mag. Anka Brus je diplomirala leta 1996 iz uporabne matematike in leta 2001 magistrirala iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti. Je direktorica programerskega podjetja Agito. (24. oktober 2016)

 • Mag. Mišo Brus je diplomiral leta 1994 iz uporabne matematike in magistriral leta 2001 na Ekonomski fakulteti. Je direktor programerskega podjetja Agito. (9. april 2014)

 • Dr. Boris Cergol je diplomiral leta 2007 iz teoretične matematike in doktoriral leta 2014 iz statistike. Je direktor in eden od ustanoviteljev podjetja Ektimo, ki se ukvarja z razvojem kvantitativnih finančnih modelov in prediktivno analitiko. (14. oktober 2014)

 • Mateja Čarman je leta 2019 magistrirala iz pedagoške matematike. Zaposlena je kot profesorica matematike na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana v Ljubljani. (10. januar 2023)

 • Andrej Čibej je diplomiral leta 2004 iz uporabne matematike in je zaposlen v podjetju ComTrade kot tehnični svetovalec na področju pametne energije. (6. januar 2014)

 • Dr. Jernej Čopič je leta 1997 diplomiral iz uporabne matematike, leta 2000 magistriral iz ekonomije na Universitat Autonoma de Barcelona in leta 2006 doktoriral iz družbenih ved na California Institute of Technology. Trenutno je docent na Oddelku za ekonomijo na Aix-Marseille Université in gostujoči raziskovalec na CERGE-Ei v Pragi. (2. marec 2017)

 • David Čreslovnik je diplomiral iz uporabne matematike leta 2002 in je zaposlen kot vodja IT oddelka v podjetju ceneje.si. (13. oktober 2015)

 • Neža Dimec je leta 2016 diplomirala, leta 2018 pa magistrirala iz matematike. Zaposlena je kot senior BI analitik/razvijalev v podjetju B2 BI d. o. o. (28. marec 2023)

 • Blaž Dobravec je diplomiral iz praktične matematike leta 2019, magistriral pa iz računalništva in matematike leta 2022. Zaposlen je kot podatkovni znastvenik v podjetju Elektro Gorenjska d. d. Raziskave in razvoj. (28. marec 2023)

 • Prof. dr. Anuška Ferligoj je diplomirala iz pedagoške matematike leta 1971, magistrirala in doktorirala pa je v letih 1979 in 1983 na Ekonomski fakulteti. Ukvarja se s statistiko in je redna profesorica na Fakulteti za družbene vede. (13. oktober 2015)

 • Dr. Blaž Fortuna je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in doktoriral leta 2011 na Laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, kjer je zaposlen kot raziskovalec. Dela tudi kot svetovalec na področju analize podatkov za podjetje Bloomberg. (3. december 2015)

 • Luka Goljevšček je diplomiral iz uporabne matematike leta 2012 in je zaposlen kot trgovec z električno energijo pri podjetju GEN-I. (9. januar 2020)

 • Marko Gorenjec je diplomiral leta 2013 iz uporabne matematike in je zaposlen kot analitik izterjave pri Hypo Alpe-Adria-Bank. (3. december 2014)

 • Robert Gorup je diplomiral leta 2010 iz praktične matematike in leta 2011 iz matematike, leta 2014 pa je magistriral iz matematike. Zaposlen je kot analitik v podjetju GEN-I. (3. december 2015)

 • Neža Habjan je leta 2020 diplomirala iz finančne matematike. Zaposlena je kot strokovna sodelavka v aktuariatu skupine na Savi RE (11. januar 2024)

 • Stanislav Hartman je diplomiral leta 2004 iz praktične matematike. Zaposlen je kot vodja IT oddelka v podjetju Bankart, procesiranje plačilnih instrumentov. (24. maj 2022)

 • Jasna Hengović je diplomirala leta 2011 iz praktične matematike in je zaposlena kot razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab. Leta 2020 je prejela nagrado Inženirka leta. (20. januar 2021)

 • Gabrijela Hladnik je diplomirala iz pedagoške matematike leta 2012. Je urednica spletne strani lingvistika.si in soustanoviteljica podjetja Distopik, ki se ukvarja z inovacijami na področju avdio tehnologije. (3. december 2014)

 • Ana Špela Hodnik je leta 2011 diplomirala, leta 2015 pa magistrirala iz matematike. Zaposlena je kot analitik v podjetju RAIS. (24. oktober 2016)

 • Ambrož Homar je diplomiral iz računalništva in matematike leta 2011 in magistriral na Ekonomski fakulteti leta 2015. Deluje kot samostojni poslovni svetovalec, trenutno sodeluje z družbo Deloitte na področju strategije in upravljanja inovacij. (30. oktober 2019)

 • Varja Hostnik je diplomirala leta 2002 iz uporabne matematike in dela kot projektni vodja in vodja projekte pisarne pri programerskem podjetju Klika, ki je del skupine Sportradar. (4. marec 2015)

 • Domen Hudnik je leta 2013 diplomiral, leta 2017 pa magistriral iz finančne matematike. Zaposlen je kot podatkovni analitik v podjetju Netica, ki se ukvarja z integracijo, povezovanjem ter analizo podatkov v raznovrstnih dejavnostih: farmaciji, avtomobilizmu, telekomunikacijah, trgovini, zavarovalništvu ... (5. junij 2017)

 • Blažka Hunski je leta 2011 diplomirala, leta 2014 pa magistrirala iz matematike. Dela kot aktuarka v razvojnem centru na Pozavarovalnici Sava. (14. april 2016)

 • Prof. dr. Jurij Jaklič je leta 1989 diplomiral iz uporabne matematike, magisterij iz računalništva je pridobil leta 1992 na University of Houston, ZDA, doktorat s področja informacijsko-upravljalskih ved pa leta 1997 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je redni profesor na Ekonomski fakulteti in predstojnik Katedre za poslovno informatiko in logistiko, raziskovalno pa se v zadnjem času ukvarja predvsem s področjem sistemov poslovnega obveščanja in poslovne analitike, njihovega sprejemanja, poslovne vrednosti in vpliva na poslovne procese, pa tudi z managementom poslovnih procesov. (3. december 2014)

 • Borut Jamnik je diplomiral iz teoretične matematike leta 1995 in je predsednik uprave Modre zavarovalnice. Trenutno je član nadzornega sveta v Krki in Novi KBM ter predsednik Združenja nadzornih svetov. (30. oktober 2019)

 • Barbara Japelj Pavešić je diplomirala leta 1990 iz uporabne matematike in je zaposlena kot raziskovalka na področju mednarodnih primerjav znanja matematike na Pedagoškem inštitutu. (8. marec 2016)

 • Slavko Jerič je diplomiral leta 2006 iz praktične matematike in je zaposlen kot novinar na RTV Slovenija. (6. november 2013)

 • Jure Jerovšek je diplomiral leta 2010 iz uporabne matematike in je zaposlen kot analitik v odseku Upravljanje s tveganji v Banki Slovenije. (6. junij 2013)

 • Dr. Dragica Jošt je diplomirala iz uporabne matematike leta 1984, magistrirala iz mehanike leta 1991, doktorirala pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru leta 2001. Dela kot vodilna raziskovalka v podjetju Kolektor Turboinštitut. (5. junij 2017)

 • Aleš Justin je diplomiral iz uporabne matematike leta 2006. Dela kot programer na področju Jave in oblaka za podjetje Red Hat. (7. januar 2016)

 • Manca Kadunc je leta 2010 diplomirala, leta 2012 pa magistrirala iz finančne matematike. Zaposlena je v Zavarovalnici Triglav kot aktuarka. (6. januar 2015)

 • Dr. Sara Kališnik Verovšek je diplomirala leta 2009 iz teoretične matematike, doktorirala pa leta 2013 na našem oddelku in leta 2016 na univerzi Stanford. Raziskovalno se ukvarja z uporabno topologijo, trenutno kot podoktorska raziskovalka na univerzi Brown. (5. januar 2017)

 • Mirjam Kanalec je diplomirala leta 2000 iz uporabne matematike in je predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. (11. januar 2022)

 • Saša Kariž je diplomirala leta 1998 iz uporabne matematike in je zaposlena kot višja tehnična svetovalka v podjetju Cisco Systems v ZDA. (6. november 2013)

 • Marija Kelenc je diplomirala leta 1985 iz uporabne matematike. Je ustanoviteljica in direktorica programerskega podjetja CADIS. (14. november 2017)

 • Renata Kišek je diplomirala leta 1994 iz uporabne matematike in je solastnica in direktorica podjetja Rettro, Družba za informacijske rešitve. (6. maj 2013)

 • Janja Kogovšek je diplomirala leta 2013 iz pedagoške matematike in finančne matematike. Dela na Pozavarovalnici Sava kot strokovna sodelavka za kontroling v oddelku za kontroling skupine. (5. maj 2015)

 • Mag. Matej Kolar je diplomiral iz teoretične matematike leta 1994, magistiral pa leta 1997 na raziskovalni smeri. Zaposlen je kot aktuar na mestu vodje oddelka ključne funkcije pri Zavarovalnici Triglav. (2. junij 2021)

 • Marko Koležnik je leta 2015 magistriral iz pedagoške matematike in se ukvarja s programiranjem celostne spletne aplikacije kot samostojni podjetnik. (1. marec 2018)

 • Andrej Koncilja je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in je zaposlen kot programer v Oddelku za razvoj Centra za informatiko Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. (6. junij 2013)

 • Andreja Kopač je diplomirala iz uporabne matematike leta 2005 in je zaposlena kot samostojna analitičarka v Banki Slovenije. (26. november 2012)

 • Dr. Gašper Košmrlj je diplomiral leta 2011 iz uporabne matematike, leta 2015 pa doktoriral iz matematike. Zaposlen je kot razvijalec v podjetju Abelium. (14. april 2016)

 • Dr. Boštjan Kovač je diplomiral leta 2011 iz uporabne matematike, leta 2018 pa doktoriral iz matematike. Zaposlen je kot razvijalec programske opreme v podjetju Abelium. (15. marec 2022)

 • Mag. Marina Kovač je leta 2018 diplomirala iz praktične matematike, leta 2021 pa magistrirala iz multimedije. Zaposlena je kot inženirka za zagotavljanje kakovosti v podjetju Celtra. (30. maj 2023)

 • Teja Kovač je leta 2011 diplomirala iz uporabne matematike. Zaposlena je kot vodja tržne analitike v podjetju Holding Slovenske elektrarne. (11. januar 2024)

 • Uroš Kovač je diplomiral in magistriral iz matematike v letih 2012 in 2014. Dela kot aktuar pri Pozavarovalnici Sava. (13. oktober 2015)

 • Filip Kozarski je diplomiral iz matematike leta 2014, magistriral pa leta 2017 iz matematične in teoretične fizike na Ludwig-Maximilians-Universität v Münchnu. Zaposlen je kot kvantitativni analitik v podjetju GEN-I. (25. marec 2021)

 • Jan Kralj je diplomiral in magistriral na programu Matematika v letih 2010 in 2013. Je doktorski študent in raziskovalec na področju strojnega učenja in rudarjenja podatkov na Institutu Jožef Stefan. (7. junij 2016)

 • Mag. Uroš Kralj je leta 2002 diplomiral iz praktične matematike, leta 2006 pa magistriral iz informacijsko-upravljalskih ved na Ekonomski fakulteti. Zaposlen je kot pomočnik direktorja in vodja razvojne ekipe v podjetju SRC Infonet. (13. marec 2019)

 • Urška Krivc je magistrirala iz računalniške matematike leta 2015. Zaposlena je kot programerka-razvijalka v podjetju Abelium. (8. april 2024)

 • Sara Krk je diplomirala iz matematike leta 2016 in je vodja ekipe podatkovnih analitikov v podjetju Ekipa2, hčerinski družbi Outfit7. (29. maj 2020)

 • Milica Krković je leta 2014 diplomirala, leta 2018 pa magistrirala iz finančne matematike. Zaposlena je kot višja podatkovna analitičarka v podjetju Deloitte. (13. marec 2019)

 • Vera Kroflič Kabanova je leta 2012 diplomirala iz praktične matematike, leta 2013 iz matematike, leta 2015 pa magistrirala iz matematike. Zaposlena je kot podatkovni specialist v Addiko Bank Slovenija. (28. marec 2023)

 • Doc. dr. Julija Lapuh Bele je leta 1985 diplomirala iz uporabne matematike na FMF, leta 1990 magistrirala iz računalništva in informatike na FRI, leta 2009 pa doktorirala na Pedagoški fakulteti. Je ustanoviteljica B2, podjetja za računalniško izobraževanje in IT rešitve. (4. marec 2013)

 • Dr. Nada Lavrač je diplomirala leta 1978 iz tehniške matematike, magistrirala leta 1984 na Fakulteti za elektrotehniko, doktorirala pa leta 1990 na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Je vodja Odseka za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan. (8. marec 2016)

 • Peter Lazar je leta 2014 diplomiral iz matematike in je zaposlen v podjetju EBA kot samostojni razvojni inženir. (10. januar 2018)

 • Nina Leskovec je diplomirala iz finančne matematike leta 2014 in magistrirala leta 2016 iz kvantitativnih financ na univerzah ETH/UZH v Zürichu. Zaposlena je kot višja podatkovna znanstvenica pri ameriško-slovenskemu podjetju Celtra. (25. marec 2021)

 • Mag. Tanja Lesničar je diplomirala iz uporabne matematike leta 1984 in magistrirala na Ekonomski fakulteti leta 2000. Je bivša vodja elektronskega poslovanja v Skupini Gorenje. (9. januar 2020)

 • Blaž Lisac, MBA, je leta 1995 diplomiral iz uporabne matematike, leta 1997 pa je zaključil podiplomski študij menedžmenta na Univerzi Clemson v Južni Karolini. Je solastnik podjetja Lisac & Lisac, ki deluje na področju poslovnega izobraževanja. (6. januar 2014)

 • Valentina Ljubotina je diplomirala leta 1990 iz uporabne matematike in je lastnica podjetja Vedis, ki se ukvarja s poslovnimi storitvami. (19. februar 2014)

 • Žane Logar je diplomiral iz uporabne matematike leta 2009. Je konzultant ter vodja prodaje pri podjetju In516ht, ki se ukvarja z implementacijo projektov simulacij poslovanja, poslovnega planiranja, finančne konsolidacije, analitičnega marketinga, prediktivne analitike in poslovne analitike. (2. junij 2015)

 • Matija Mazi (spletna stran) je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike. Dela kot samostojni softverski inženir v Javi za slovenska in tuja podjetja ter predava na istem področju. Zadnja leta se poglablja v bitcoin in sorodne tehnologije. (14. oktober 2014)

 • Asist. dr. Darko Medved je diplomiral leta 1990 iz uporabne matematike, doktoriral pa leta 2004 na Ekonomski fakulteti. Je lastnik in direktor podjetja JMD Consulting, ki se ukvarja z razvojem novih produktov ter kvantitativnim upravljanjem s tveganji, asistent na Ekonomski fakulteti in bivši član uprav Zavarovalnice Triglav in KD Življenje. (4. marec 2015)

 • Mario Medved je diplomiral iz uporabne matematike leta 2002. Je eden od solastnikov XLAB-a, kjer je Vodja medicinskega oddelka. (5. maj 2015)

 • Jure Meh je leta 2003 diplomiral iz uporabne matematike in je zaposlen kot vodja marketinga v Sektorju za informacijske tehnologije in telekomunikacije v podjetju Krka. (8. marec 2016)

 • Ines Meršak je diplomirala in magistrirala iz matematike v letih 2016 in 2019. Trenutno je zaposlena kot razvijalka programske opreme pri podjetju Bitstamp v diviziji, odgovorni za delovanje trgovalnih sistemov. (19. november 2020)

 • Sara Močnik je leta 2022 magistrirala iz računalništva in matematike. Zaposlena je kot programerka v podjetju Krka d. d. v Novem mestu. (10. januar 2023)

 • Boro Nikić je diplomiral leta 1998 iz uporabne matematike. Dela kot višji svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, kjer se ukvarja z "Big Data" podatkovnimi viri. (5. januar 2017)

 • Tatjana Novak je diplomirala leta 1993 iz uporabne matematike in dela kot vodja Sektorja za splošno metodologijo in standarde na Statističnem uradu Republike Slovenije. (4. marec 2015)

 • Igor Odar je diplomiral iz uporabne matematike leta 2003 in je solastnik in vodja razvoja dokumentnega sistema v podjetju EBA. (15. januar 2019)

 • Špela Ognjanović je leta 2019 diplomirala, leta 2022 pa magistrirala iz finančne matematike. Zaposlena je kot vodja projketov v podjetju B2 BI. (14. november 2017)

 • Vesna Pavlović je diplomirala leta 2012 iz uporabne matematike in je zaposlena kot managerka v Deloittu. (14. november 2017)

 • Martin Pečar je diplomiral iz uporabne matematike leta 2003 in je zaposlen kot raziskovalec v podjetju Telargo. (26. november 2012)

 • Teja Peklaj je diplomirala leta 2011 iz uporabne matematike in je zaposlena kot analitičarka upravljanja s tveganji pri Holdingu Slovenske elektrarne. (9. april 2014)

 • Matej Petković je diplomiral in magistriral iz matematike v letih 2013 in 2015. Je doktorski študent in raziskovalec na področju strojnega učenja na Odseku za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan. (2. marec 2017)

 • Mag. Jernej Pirc, MBA, je diplomiral leta 1997 iz uporabne matematike, leta 1999 pa magistriral na mednarodnem študiju ICPE iz poslovodenja in organizacije iz uporabne matematike. Je direktor in solastnik mednarodnega podjetja BNI Adria. (7. januar 2016)

 • Dr. Mitja Pirc je leta 2002 diplomiral iz teoretične matematike, leta 2004 magistriral na Stockholm School of Economics in leta 2008 doktoriral iz ekonomije na Universitat Pompeu Fabra v Barceloni. Je direktor poslovnega svetovanja v podjetju Pristop. (14. april 2016)

 • Dr. Mojca Piškurić je diplomirala leta 1997 iz uporabne matematike in doktorirala leta 2001 iz verjetnosti in teorije iger na Tehniški univerzi v Dresdnu. Je vodja Sektorja za regulativo, politike in analize na Agenciji za zavarovalni nadzor. (10. januar 2018)

 • Judita Plantev je diplomirala leta 2009 iz uporabne matematike in je zaposlena v Gorenju kot vodilni informatik v IT/E-poslovanju, oddelek Računalniška izmenjava podatkov. (4. junij 2018)

 • Klemen Pleško je diplomiral leta 2011 iz uporabne matematike in dela kot vodja IT službe v podjetju GEN-I. (17. oktober 2018)

 • Nik Pletikos je diplomiral in magistriral iz finančne matematike v letih 2013 in 2016. Zaposlen je kot zakladnik v podjetju Bitstamp. (9. januar 2020)

 • Špela Podgoršek je leta 2011 diplomirala, leta 2014 pa magistrirala iz finančne matematike. Leta 2017 je zaključila tudi magistrski študij Kvantitavine finance in aktuarstvo na Ekonomski fakulteti. Zaposlena je kot direktorica sektorja aktuarstva na zavarovalnici NLB Vita. (15. januar 2019)

 • Doc. dr. Maja Pohar Perme je leta 2002 diplomirala iz uporabne matematike, leta 2007 pa doktorirala iz statistike na Medicinski fakulteti, kjer je zdaj docentka. (4. marec 2013)

 • Dr. Žiga Povalej je diplomiral leta 2008 iz uporabne matematike, leta 2013 pa doktoriral iz matematike. Zaposlen je kot višji podatkovni znanstvenik v podjetju Sowa Labs GmbH s sedežem v Stuttgartu in slovensko pisarno v Šenčurju. (15. marec 2022)

 • Izr. prof. dr. Janez Povh je diplomiral iz uporabne matematike leta 1998, magistriral leta 2002, doktoriral pa leta 2006. Zaposlen je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja z matematično optimizacijo, še posebej z uporabo nelinearne optimizacije v podatkovnih znanostih in v algebraični geometriji. (5. junij 2017)

 • Barbara Povše Golob je diplomirala leta 1991 iz uporabne matematike in je vodja registra za vrhnjo domeno .si, ki deluje v okviru Akademske in izobraževalne mreže Arnes. (14. oktober 2014)

 • Tom Primožič je diplomiral iz matematike leta 2010 in magistriral iz finančne matematike na Univerzi v Oxfordu leta 2011. Zaposlen je pri svetovalnem podjetju QuantCo v Švici. (25. marec 2021)

 • Mag. Sonja Ratej Pirkovič je diplomirala iz teoretične matematike leta 1999, leta 2008 pa magistrirala na raziskovalni smeri. Zaposlena je kot strokovnjakinja za upravljanje tveganj na Petrolu. (6. december 2015)

 • Nataša Ravnik je diplomirala iz uporabne matematike leta 2003 in dela kot vodja sektorja za programiranje in upravljanje aplikacij za Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (6. januar 2015)

 • Robert Reinhardt je diplomiral leta 1983 iz tehniške matematike. Trenutno je sodelavec v Cosylabu in vodi podjetje AlgEn, ki se ukvarja z algno tehnologijo. (7. junij 2016)

 • Urša Remžgar Gorše je diplomirala leta 2012 iz uporabne matematike in je zaposlena kot QA inženirka v podjetju Sportradar. (5. januar 2017)

 • Simon Repek je diplomiral iz uporabne matematike leta 2005 in je zaposlen kot samostojni aktuar v Zavarovalnici Generali. (24. oktober 2016)

 • Marko Repše je diplomiral iz uporabne matematike leta 2011 in je zaposlen kot programski inženir v podjetju Sinergise. (30. maj 2023)

 • Nina Reščič je diplomirala iz uporabne matematike leta 2012 in dela kot raziskovalka na Odseku za inteligentne sistema Instituta Jožef Stefan. (17. oktober 2018)

 • Mag. Ana Robnik je leta 1985 diplomirala iz uporabne matematike, leta 1989 pa magistrirala iz računalništva na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Zaposlena je v podjetju Iskratel, kjer je svetovalka za telekomunikacije v pisarni tehničnega direktorja in vodi Raziskovalno skupino Iskratel. (6. januar 2014)

 • Mojca Rome je diplomirala iz uporabne matematike leta 1994 in je zaposlena na Agenciji za zavarovalni nadzor kot aktuarka. (29. maj 2020)

 • Dr. Tina Rudolf je leta 2009 diplomirala, leta 2014 pa doktorirala iz matematike. Zaposlena je v aktuariatu v Pozavarovalnici Sava. (11. januar 2022)

 • Blaž Rugelj je diplomiral in magistriral iz finančne matematike v letih 2012 in 2014. Zaposlen je v Zavarovalnici Sava kot aktuar premoženjskih zavarovanj. (20. januar 2021)

 • Jan Rupnik je diplomiral iz uporabne matematike leta 2006 in je zaposlen kot raziskovalec na področju strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja na Institutu Jožef Stefan. (8. oktober 2013)

 • Dr. Jernej Rus je diplomiral iz uporabne matematike leta 2011 in doktoriral iz matematičnega modeliranje problemov iz biologije leta 2017. Zaposlen je v podjetju Abelium kot razvijalec. (19. november 2020)

 • Klemen Sajovec je diplomiral leta 2016 iz matematike in je zaposlen kot podatkovni analitik v podjetju Ekipa2, hčerinski družbi Outfit7. (14. november 2017)

 • Tomaž Schara, MBA, je diplomiral iz uporabne matematike leta 1987, leta 1996 pa je zaključil podiplomski študij menedžmenta na Bled School of Management. Bil je med ustanovitelji podjetja Hermes SoftLab, zdaj pa se ukvarja z investicijskimi projekti. (6. januar 2015)

 • Taja Sečnik je leta 2014 diplomirala in leta 2019 magistrirala iz finančne matematike. Zaposlena je kot statističarka pri Evropskem bančnem organu, agenciji EU z glavno nalogo vzpostavitve enotnega regulativnega in nadzornega okvirja za bančni sektor EU. (19. november 2020)

 • Rudi Seljak je diplomiral iz uporabne matematike leta 1996. Delno je zaposlen na Statističnem uradu Republike Slovenije, delno pa kot privatni ekspert iz uradne statistike. (5. maj 2015)

 • Mag. Mateja Slapar je diplomirala leta 1998 na uporabni matematiki, magistrirala pa leta 2001 na Univerzi v Michiganu iz matematike. Je direktorica Sektorja za obvladovanje tveganj na Zavarovalnici Triglav. (7. junij 2016)

 • Ana Smerdu je diplomirala in magistrirala iz matematike v letih 2016 in 2019. Zaposlena je kot programska razvijalka v Centru odličnosti Vesolje-SI, kjer se ukvarja s strojnim učenjem na področju daljinskega zaznavanja. (30. oktober 2019)

 • Andreja Smukavec je diplomirala iz uporabne matematike leta 2004 in je zaposlena na Statističnem uradu Republike Slovenije kot vodja Oddelka za splošno metodologijo. (7. januar 2016)

 • Dr. Živa Stepančič je diplomirala iz uporabne matematike leta 2010 in doktorirala iz matematične statistike leta 2015. Zaposlena je kot raziskovalka na področjih digitalizacije, zasebnosti na internetu in energetike v Laboratoriju za odprte sisteme in mreže na Institutu Jožef Stefan. (2. junij 2021)

 • Tomaž Stepišnik Perdih je leta 2013 diplomiral, leta 2016 pa magistriral iz matematike. Trenutno je doktorski študent in raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, kjer raziskuje metode za napovedovanje strukturiranih podatkov na Odseku za tehnologije znanja. (15. januar 2019)

 • Žana Strgar je leta 2021 magistrirala iz pedagoške matematike. Zaposlena je kot profesorica matematike na Gimnaziji Kranj v Kranju. (1. december 2022)

 • Mitja Strojanšek je diplomiral leta 2016 iz praktične matematike in je zaposlen kot direktor informatike v podjetju EFOS na Razdrtem. (15. marec 2022)

 • Boris Sušelj je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in je zaposlen kot analitik kreditnega tveganja pri Evropski investicijski banki. (19. februar 2014)

 • Janko Šemrov je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in je izvršni direktor za premoženjska zavarovanja na Zavarovalnici Triglav. (4. junij 2018)

 • Tina Šijanec je diplomirala leta 2003 iz uporabne matematike. Zaposlena je na Statističnem uradu Republike Slovenije kot analitičarka in ima s. p. za inštruiranje. (5. junij 2014)

 • Dr. Barbara Šket Motnikar je diplomirala leta 1988 iz uporabne matematike, magistrirala in doktorirala pa je iz računalništva na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v letih 1990 in 1994. Zaposlena je kot seizmologinja na Uradu za seizmologijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. (1. marec 2018)

 • Ernest Šlosar je diplomiral iz pedagoške matematike leta 2010. Zaposlen je kot senior razvijalec programske opreme v Banki Slovenije v Ljubljani. (10. januar 2023)

 • Dr. Jaka Špeh je diplomiral leta 2010, magistriral leta 2013, doktoriral pa leta 2016 iz tehniških znanosti na Univerzi Johannesa Keplerja v Linzu. Zaposlen je kot vodja CAD ekipe v podjetju SimScale. (16. november 2021)

 • Dr. Mojca Štraus je diplomirala leta 1991 iz uporabne matematike, magistrirala leta 1996 na raziskovalni smeri na FMF, doktorirala pa leta 2004 na Univerzi Twente iz matematičnega izobraževanja. Je direktorica Pedagoškega inštituta. (5. junij 2014)

 • Dr. Aleš Tomažin je diplomiral leta 1998 iz uporabne matematike, magistriral v letih 2005 in 2006 iz informacijsko-upravljalskih ved in aktuarstva na Ekonomski fakulteti, kjer je leta 2016 tudi doktoriral. Je direktor upravljanja s tveganji na Zavarovalnici Sava. (1. marec 2018)

 • Dr. Jernej Tonejc je diplomiral leta 2001 iz teoretične matematike in doktoriral leta 2008 na University of Wisconsin – Madison iz kompleksne analize. Zaposlen je kot raziskovalec na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem in v podjetju Abelium. (6. maj 2013)

 • Dr. Tina Toni je leta 2005 diplomirala iz uporabne matematike na FMF, leta 2006 magistrirala iz interdisciplinarne matematike na Univerzi v Warwicku, leta 2010 pa doktorirala iz sistemske biologije na Imperial College London. Trenutno je podoktorantka; do januarja 2013 na Oddelku za biološko inženirstvo in Oddelku za računalništvo na Massachusetts Institute of Technology, potem pa na Imperial College London in v farmacevtski družbi Pfizer. (7. januar 2013)

 • Boris Turk je diplomiral iz uporabne matematike leta 2004 in dela kot programer razvijalec v podjetju XLAB. (17. oktober 2018)

 • Prof. dr. Aleš Ude je diplomiral leta 1990 iz uporabne matematike, doktoriral pa leta 1995 iz informatike na Univerzi v Karlsruheju. Je vodja Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Institutu Jožef Stefan. (16. november 2021)

 • Matjaž Urbanek je leta 2003 diplomiral iz uporabne matematike in dela kot programer pri podjetju Ensico Gaming. (4. marec 2013)

 • Hema Vasle je diplomirala leta 2007. Je urednica matematičnih učnih gradiv v podjetju Mladinska knjiga Založba. (24. maj 2022)

 • Katja Vavpetič je diplomirala leta 1996 iz uporabne matematike in je direktorica aktuariata na Pozavarovalnici Sava. (20. maj 2019)

 • Dr. Dejan Velušček je diplomiral leta 2000 iz uporabne matematike in doktoriral iz matematike leta 2005. Zaposlen je kot senior ekspert za podatkovne znanosti v podjetju Lek d. d. . (1. december 2022)

 • Mag. Timotej Vesel je leta 2019 diplomiral, leta 2022 pa magistriral iz finančne matematike. Zaposlen je kot programer-razvijalec v podjetju ACEX. (30. maj 2023)

 • Jana Vidrih je diplomirala leta 2013, magistrirala pa leta 2016. Zaposlena je kot poslovna analitičarka v podjetju Comtrade Gaming. (16. november 2021)

 • Mateja Vrhovnik je diplomirala iz uporabne matematike leta 1996. Dela kot pomočnica tehničnega direktorja v podjetju Ekipa2, hčerinski družbi Outfit7, kjer vodi razvojno ekipo, zadolženo za android/iOS. (2. marec 2017)

 • Mag. Miha Vuk je diplomiral leta 2001 iz uporabne matematike in magistriral leta 2006 na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Zaposlen je kot arhitekt programskih rešitev v podjetju Adacta. (5. junij 2014)

 • Tomaž Weiss je diplomiral iz uporabne matematike leta 2006 in je zaposlen kot analitik v Mercatorju. (7. januar 2013)

 • Marta Zabret je diplomirala leta 1987 iz pedagoške matematike in je profesorica matematike na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra. Redno piše članke za Objektiv, prilogo Dnevnika, pred kratkim pa je tudi izdala knjigo MArTEMATIČNE PRIGODE. (10. januar 2018)

 • Marko Zadravec je diplomiral iz pedagoške matematike leta 2013 in dela v podjetju Result kot programer. (2. junij 2015)

 • Marko Zajc je diplomiral iz matematike leta 2016 in dela v podjetju Microsoft kot vodja prodaje rešitev za upravljanje projektov za regijo CEE. (1. december 2022)

 • Mag. Vesna Zakošek je leta 2006 diplomirala iz računalništva z matematiko na FMF, leta 2012 pa magistrirala iz aktuarstva na Ekonomski fakulteti. Zaposlena je v Zavarovalnici Triglav kot aktuarka. (6. maj 2013)

 • Mag. Metka Zaletel je diplomirala leta 1992 iz uporabne matematike in leta 2001 magistrirala na Univerzi v Essexu iz analize podatkov v družboslovju. Je predstojnica Zdravstveno podatkovnega centra Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. (6. junij 2013)

 • Ajda Zavrtanik Drglin je leta 2016 diplomirala, leta 2019 pa magistrirala na matematiki. Zaposlena je kot vodja razvoja pri podjetju OmniOpti. (2. junij 2021)

 • Dr. Marinka Žitnik je diplomirala iz računalništva in matematike leta 2012 in doktorirala na Fakulteti za računalništvo in informatiko leta 2015. Trenutno je podoktorska raziskovalka na Univerzi Stanford in se raziskovalno ukvarja z razvojem metod umetne inteligence in strojnega učenja za aktualne probleme v biologiji in medicini. (20. maj 2019)

 • Doc. dr. Sašo Živanović je diplomiral iz teoretične matematike leta 2002 in doktoriral leta 2007 iz splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti. Zaposlen je kot docent za splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti. (13. marec 2019)

 • Mag. Nina Žvan je diplomirala leta 2004 iz pedagoške matematike, leta 2006 pa magistrirala na izobraževalni smeri na FMF. Zaposlena je kot notranja revizorka v SKB banki. (8. oktober 2013)