Na dosedanjih Srečanjih z matematiki so nas obiskali naslednji gostje.

 • Ksenija Bartol je diplomirala iz uporabne matematike leta 1998 in je zaposlena kot vodja Programa za zdravstvo in javni sektor v podjetju ComTrade. (26. november 2012)

 • Erika Belehar je diplomirala iz uporabne matematike leta 1994 in dela na Zavarovalnici Generali kot vodja aktuariata. (2. junij 2015)

 • Izr. prof. dr. Andrej Blejec je leta 1977 diplomiral na smeri tehniška matematika iz matematičnih modelov v ekologiji in leta 2000 doktoriral iz statistike na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Zaposlen je na Nacionalnem inštitutu za biologijo in Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, je pa tudi predsednik Statističnega društva Slovenije. (7. januar 2013)

 • Izr. prof. dr. Drago Bokal je diplomiral leta 2001 iz teoretične matematike in doktoriral leta 2006 iz raziskovalne matematike na FMF. Zaposlen je na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru in kot vodja raziskovalne skupine v podjetju Cosylab. (19. februar 2014)

 • Doc. dr. Barbara Boldin je leta 2000 diplomirala iz pedagoške matematike, leta 2003 magistrirala na raziskovalni smeri, leta 2007 pa doktorirala iz matematične biologije na Univerzi v Utrechtu. Zaposlena je kot docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. (6. november 2013)

 • Mag. Roman Brilej je diplomiral leta 1989 iz pedagoške matematike, leta 1994 pa magistriral na izobraževalni smeri. Je soustanovitelj založbe Ataja, ki izdaja učbenike za osnovno in srednjo šolo, in avtor več učbenikov iz matematike. (8. oktober 2013)

 • Mag. Tone Britovšek je diplomiral leta 1976 iz tehniške matematike in magistriral leta 1988 iz operacijskih raziskav na Ekonomski fakulteti. Je lastnik družinskega podjetja IRM, ki se ukvarja z razvojem in implementacijo programske opreme za investicijsko bančništvo v Sloveniji. (4. junij 2018)

 • Mag. Anka Brus je diplomirala leta 1996 iz uporabne matematike in leta 2001 magistrirala iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti. Je direktorica programerskega podjetja Agito. (24. oktober 2016)

 • Mag. Mišo Brus je diplomiral leta 1994 iz uporabne matematike in magistriral leta 2001 na Ekonomski fakulteti. Je direktor programerskega podjetja Agito. (9. april 2014)

 • Dr. Boris Cergol je diplomiral leta 2007 iz teoretične matematike in doktoriral leta 2014 iz statistike. Je direktor in eden od ustanoviteljev podjetja Ektimo, ki se ukvarja z razvojem kvantitativnih finančnih modelov in prediktivno analitiko. (14. oktober 2014)

 • Andrej Čibej je diplomiral leta 2004 iz uporabne matematike in je zaposlen v podjetju ComTrade kot tehnični svetovalec na področju pametne energije. (6. januar 2014)

 • Dr. Jernej Čopič je leta 1997 diplomiral iz uporabne matematike, leta 2000 magistriral iz ekonomije na Universitat Autonoma de Barcelona in leta 2006 doktoriral iz družbenih ved na California Institute of Technology. Trenutno je docent na Oddelku za ekonomijo na Aix-Marseille Université in gostujoči raziskovalec na CERGE-Ei v Pragi. (2. marec 2017)

 • David Čreslovnik je diplomiral iz uporabne matematike leta 2002 in je zaposlen kot vodja IT oddelka v podjetju ceneje.si. (13. oktober 2015)

 • Prof. dr. Anuška Ferligoj je diplomirala iz pedagoške matematike leta 1971, magistrirala in doktorirala pa je v letih 1979 in 1983 na Ekonomski fakulteti. Ukvarja se s statistiko in je redna profesorica na Fakulteti za družbene vede. (13. oktober 2015)

 • Dr. Blaž Fortuna je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in doktoriral leta 2011 na Laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, kjer je zaposlen kot raziskovalec. Dela tudi kot svetovalec na področju analize podatkov za podjetje Bloomberg. (3. december 2015)

 • Marko Gorenjec je diplomiral leta 2013 iz uporabne matematike in je zaposlen kot analitik izterjave pri Hypo Alpe-Adria-Bank. (3. december 2014)

 • Robert Gorup je diplomiral leta 2010 iz praktične matematike in leta 2011 iz matematike, leta 2014 pa je magistriral iz matematike. Zaposlen je kot analitik v podjetju GEN-I. (3. december 2015)

 • Gabrijela Hladnik je diplomirala iz pedagoške matematike leta 2012. Je urednica spletne strani lingvistika.si in soustanoviteljica podjetja Distopik, ki se ukvarja z inovacijami na področju avdio tehnologije. (3. december 2014)

 • Ana Špela Hodnik je leta 2011 diplomirala, leta 2015 pa magistrirala iz matematike. Zaposlena je kot analitik v podjetju RAIS. (24. oktober 2016)

 • Varja Hostnik je diplomirala leta 2002 iz uporabne matematike in dela kot projektni vodja in vodja projekte pisarne pri programerskem podjetju Klika, ki je del skupine Sportradar. (4. marec 2015)

 • Domen Hudnik je leta 2013 diplomiral, leta 2017 pa magistriral iz finančne matematike. Zaposlen je kot podatkovni analitik v podjetju Netica, ki se ukvarja z integracijo, povezovanjem ter analizo podatkov v raznovrstnih dejavnostih: farmaciji, avtomobilizmu, telekomunikacijah, trgovini, zavarovalništvu ... (5. junij 2017)

 • Blažka Hunski je leta 2011 diplomirala, leta 2014 pa magistrirala iz matematike. Dela kot aktuarka v razvojnem centru na Pozavarovalnici Sava. (14. april 2016)

 • Prof. dr. Jurij Jaklič je leta 1989 diplomiral iz uporabne matematike, magisterij iz računalništva je pridobil leta 1992 na University of Houston, ZDA, doktorat s področja informacijsko-upravljalskih ved pa leta 1997 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je redni profesor na Ekonomski fakulteti in predstojnik Katedre za poslovno informatiko in logistiko, raziskovalno pa se v zadnjem času ukvarja predvsem s področjem sistemov poslovnega obveščanja in poslovne analitike, njihovega sprejemanja, poslovne vrednosti in vpliva na poslovne procese, pa tudi z managementom poslovnih procesov. (3. december 2014)

 • Barbara Japelj Pavešić je diplomirala leta 1990 iz uporabne matematike in je zaposlena kot raziskovalka na področju mednarodnih primerjav znanja matematike na Pedagoškem inštitutu. (8. marec 2016)

 • Slavko Jerič je diplomiral leta 2006 iz praktične matematike in je zaposlen kot novinar na RTV Slovenija. (6. november 2013)

 • Jure Jerovšek je diplomiral leta 2010 iz uporabne matematike in je zaposlen kot analitik v odseku Upravljanje s tveganji v Banki Slovenije. (6. junij 2013)

 • Dr. Dragica Jošt je diplomirala iz uporabne matematike leta 1984, magistrirala iz mehanike leta 1991, doktorirala pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru leta 2001. Dela kot vodilna raziskovalka v podjetju Kolektor Turboinštitut. (5. junij 2017)

 • Aleš Justin je diplomiral iz uporabne matematike leta 2006. Dela kot programer na področju Jave in oblaka za podjetje Red Hat. (7. januar 2016)

 • Manca Kadunc je leta 2010 diplomirala, leta 2012 pa magistrirala iz finančne matematike. Zaposlena je v Zavarovalnici Triglav kot aktuarka. (6. januar 2015)

 • Dr. Sara Kališnik Verovšek je diplomirala leta 2009 iz teoretične matematike, doktorirala pa leta 2013 na našem oddelku in leta 2016 na univerzi Stanford. Raziskovalno se ukvarja z uporabno topologijo, trenutno kot podoktorska raziskovalka na univerzi Brown. (5. januar 2017)

 • Saša Kariž je diplomirala leta 1998 iz uporabne matematike in je zaposlena kot višja tehnična svetovalka v podjetju Cisco Systems v ZDA. (6. november 2013)

 • Marija Kelenc je diplomirala leta 1985 iz uporabne matematike. Je ustanoviteljica in direktorica programerskega podjetja CADIS. (14. november 2017)

 • Renata Kišek je diplomirala leta 1994 iz uporabne matematike in je solastnica in direktorica podjetja Rettro, Družba za informacijske rešitve. (6. maj 2013)

 • Janja Kogovšek je diplomirala leta 2013 iz pedagoške matematike in finančne matematike. Dela na Pozavarovalnici Sava kot strokovna sodelavka za kontroling v oddelku za kontroling skupine. (5. maj 2015)

 • Marko Koležnik je leta 2015 magistriral iz pedagoške matematike in se ukvarja s programiranjem celostne spletne aplikacije kot samostojni podjetnik. (1. marec 2018)

 • Andrej Koncilja je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in je zaposlen kot programer v Oddelku za razvoj Centra za informatiko Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. (6. junij 2013)

 • Andreja Kopač je diplomirala iz uporabne matematike leta 2005 in je zaposlena kot samostojna analitičarka v Banki Slovenije. (26. november 2012)

 • Dr. Gašper Košmrlj je diplomiral leta 2011 iz uporabne matematike, leta 2015 pa doktoriral iz matematike. Zaposlen je kot razvijalec v podjetju Abelium. (14. april 2016)

 • Uroš Kovač je diplomiral in magistriral iz matematike v letih 2012 in 2014. Dela kot aktuar pri Pozavarovalnici Sava. (13. oktober 2015)

 • Jan Kralj je diplomiral in magistriral na programu Matematika v letih 2010 in 2013. Je doktorski študent in raziskovalec na področju strojnega učenja in rudarjenja podatkov na Institutu Jožef Stefan. (7. junij 2016)

 • Doc. dr. Julija Lapuh Bele je leta 1985 diplomirala iz uporabne matematike na FMF, leta 1990 magistrirala iz računalništva in informatike na FRI, leta 2009 pa doktorirala na Pedagoški fakulteti. Je ustanoviteljica B2, podjetja za računalniško izobraževanje in IT rešitve. (4. marec 2013)

 • Dr. Nada Lavrač je diplomirala leta 1978 iz tehniške matematike, magistrirala leta 1984 na Fakulteti za elektrotehniko, doktorirala pa leta 1990 na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Je vodja Odseka za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan. (8. marec 2016)

 • Peter Lazar je leta 2014 diplomiral iz matematike in je zaposlen v podjetju EBA kot samostojni razvojni inženir. (10. januar 2018)

 • Blaž Lisac, MBA, je leta 1995 diplomiral iz uporabne matematike, leta 1997 pa je zaključil podiplomski študij menedžmenta na Univerzi Clemson v Južni Karolini. Je solastnik podjetja Lisac & Lisac, ki deluje na področju poslovnega izobraževanja. (6. januar 2014)

 • Valentina Ljubotina je diplomirala leta 1990 iz uporabne matematike in je lastnica podjetja Vedis, ki se ukvarja s poslovnimi storitvami. (19. februar 2014)

 • Žane Logar je diplomiral iz uporabne matematike leta 2009. Je konzultant ter vodja prodaje pri podjetju In516ht, ki se ukvarja z implementacijo projektov simulacij poslovanja, poslovnega planiranja, finančne konsolidacije, analitičnega marketinga, prediktivne analitike in poslovne analitike. (2. junij 2015)

 • Matija Mazi (spletna stran) je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike. Dela kot samostojni softverski inženir v Javi za slovenska in tuja podjetja ter predava na istem področju. Zadnja leta se poglablja v bitcoin in sorodne tehnologije. (14. oktober 2014)

 • Asist. dr. Darko Medved je diplomiral leta 1990 iz uporabne matematike, doktoriral pa leta 2004 na Ekonomski fakulteti. Je lastnik in direktor podjetja JMD Consulting, ki se ukvarja z razvojem novih produktov ter kvantitativnim upravljanjem s tveganji, asistent na Ekonomski fakulteti in bivši član uprav Zavarovalnice Triglav in KD Življenje. (4. marec 2015)

 • Mario Medved je diplomiral iz uporabne matematike leta 2002. Je eden od solastnikov XLAB-a, kjer je Vodja medicinskega oddelka. (5. maj 2015)

 • Jure Meh je leta 2003 diplomiral iz uporabne matematike in je zaposlen kot vodja marketinga v Sektorju za informacijske tehnologije in telekomunikacije v podjetju Krka. (8. marec 2016)

 • Boro Nikić je diplomiral leta 1998 iz uporabne matematike. Dela kot višji svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, kjer se ukvarja z "Big Data" podatkovnimi viri. (5. januar 2017)

 • Tatjana Novak je diplomirala leta 1993 iz uporabne matematike in dela kot vodja Sektorja za splošno metodologijo in standarde na Statističnem uradu Republike Slovenije. (4. marec 2015)

 • Vesna Pavlović je diplomirala leta 2012 iz uporabne matematike in je zaposlena kot managerka v Deloittu. (14. november 2017)

 • Martin Pečar je diplomiral iz uporabne matematike leta 2003 in je zaposlen kot raziskovalec v podjetju Telargo. (26. november 2012)

 • Teja Peklaj je diplomirala leta 2011 iz uporabne matematike in je zaposlena kot analitičarka upravljanja s tveganji pri Holdingu Slovenske elektrarne. (9. april 2014)

 • Matej Petković je diplomiral in magistriral iz matematike v letih 2013 in 2015. Je doktorski študent in raziskovalec na področju strojnega učenja na Odseku za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan. (2. marec 2017)

 • Mag. Jernej Pirc, MBA, je diplomiral leta 1997 iz uporabne matematike, leta 1999 pa magistriral na mednarodnem študiju ICPE iz poslovodenja in organizacije iz uporabne matematike. Je direktor in solastnik mednarodnega podjetja BNI Adria. (7. januar 2016)

 • Dr. Mitja Pirc je leta 2002 diplomiral iz teoretične matematike, leta 2004 magistriral na Stockholm School of Economics in leta 2008 doktoriral iz ekonomije na Universitat Pompeu Fabra v Barceloni. Je direktor poslovnega svetovanja v podjetju Pristop. (14. april 2016)

 • Dr. Mojca Piškurić je diplomirala leta 1997 iz uporabne matematike in doktorirala leta 2001 iz verjetnosti in teorije iger na Tehniški univerzi v Dresdnu. Je vodja Sektorja za regulativo, politike in analize na Agenciji za zavarovalni nadzor. (10. januar 2018)

 • Judita Plantev je diplomirala leta 2009 iz uporabne matematike in je zaposlena v Gorenju kot vodilni informatik v IT/E-poslovanju, oddelek Računalniška izmenjava podatkov. (4. junij 2018)

 • Doc. dr. Maja Pohar Perme je leta 2002 diplomirala iz uporabne matematike, leta 2007 pa doktorirala iz statistike na Medicinski fakulteti, kjer je zdaj docentka. (4. marec 2013)

 • Izr. prof. dr. Janez Povh je diplomiral iz uporabne matematike leta 1998, magistriral leta 2002, doktoriral pa leta 2006. Zaposlen je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja z matematično optimizacijo, še posebej z uporabo nelinearne optimizacije v podatkovnih znanostih in v algebraični geometriji. (5. junij 2017)

 • Barbara Povše Golob je diplomirala leta 1991 iz uporabne matematike in je vodja registra za vrhnjo domeno .si, ki deluje v okviru Akademske in izobraževalne mreže Arnes. (14. oktober 2014)

 • Mag. Sonja Ratej Pirkovič je diplomirala iz teoretične matematike leta 1999, leta 2008 pa magistrirala na raziskovalni smeri. Zaposlena je kot strokovnjakinja za upravljanje tveganj na Petrolu. (6. december 2015)

 • Nataša Ravnik je diplomirala iz uporabne matematike leta 2003 in dela kot vodja sektorja za programiranje in upravljanje aplikacij za Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (6. januar 2015)

 • Robert Reinhardt je diplomiral leta 1983 iz tehniške matematike. Trenutno je sodelavec v Cosylabu in vodi podjetje AlgEn, ki se ukvarja z algno tehnologijo. (7. junij 2016)

 • Urša Remžgar Gorše je diplomirala leta 2012 iz uporabne matematike in je zaposlena kot QA inženirka v podjetju Sportradar. (5. januar 2017)

 • Simon Repek je diplomiral iz uporabne matematike leta 2005 in je zaposlen kot samostojni aktuar v Zavarovalnici Generali. (24. oktober 2016)

 • Mag. Ana Robnik je leta 1985 diplomirala iz uporabne matematike, leta 1989 pa magistrirala iz računalništva na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Zaposlena je v podjetju Iskratel, kjer je svetovalka za telekomunikacije v pisarni tehničnega direktorja in vodi Raziskovalno skupino Iskratel. (6. januar 2014)

 • Jan Rupnik je diplomiral iz uporabne matematike leta 2006 in je zaposlen kot raziskovalec na področju strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja na Institutu Jožef Stefan. (8. oktober 2013)

 • Klemen Sajovec je diplomiral leta 2016 iz matematike in je zaposlen kot podatkovni analitik v podjetju Ekipa2, hčerinski družbi Outfit7. (14. november 2017)

 • Tomaž Schara, MBA, je diplomiral iz uporabne matematike leta 1987, leta 1996 pa je zaključil podiplomski študij menedžmenta na Bled School of Management. Bil je med ustanovitelji podjetja Hermes SoftLab, zdaj pa se ukvarja z investicijskimi projekti. (6. januar 2015)

 • Rudi Seljak je diplomiral iz uporabne matematike leta 1996. Delno je zaposlen na Statističnem uradu Republike Slovenije, delno pa kot privatni ekspert iz uradne statistike. (5. maj 2015)

 • Mag. Mateja Slapar je diplomirala leta 1998 na uporabni matematiki, magistrirala pa leta 2001 na Univerzi v Michiganu iz matematike. Je direktorica Sektorja za obvladovanje tveganj na Zavarovalnici Triglav. (7. junij 2016)

 • Andreja Smukavec je diplomirala iz uporabne matematike leta 2004 in je zaposlena na Statističnem uradu Republike Slovenije kot vodja Oddelka za splošno metodologijo. (7. januar 2016)

 • Boris Sušelj je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in je zaposlen kot analitik kreditnega tveganja pri Evropski investicijski banki. (19. februar 2014)

 • Janko Šemrov je diplomiral leta 2006 iz uporabne matematike in je izvršni direktor za premoženjska zavarovanja na Zavarovalnici Triglav. (4. junij 2018)

 • Tina Šijanec je diplomirala leta 2003 iz uporabne matematike. Zaposlena je na Statističnem uradu Republike Slovenije kot analitičarka in ima s. p. za inštruiranje. (5. junij 2014)

 • Dr. Barbara Šket Motnikar je diplomirala leta 1988 iz uporabne matematike, magistrirala in doktorirala pa je iz računalništva na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v letih 1990 in 1994. Zaposlena je kot seizmologinja na Uradu za seizmologijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. (1. marec 2018)

 • Dr. Mojca Štraus je diplomirala leta 1991 iz uporabne matematike, magistrirala leta 1996 na raziskovalni smeri na FMF, doktorirala pa leta 2004 na Univerzi Twente iz matematičnega izobraževanja. Je direktorica Pedagoškega inštituta. (5. junij 2014)

 • Dr. Aleš Tomažin je diplomiral leta 1998 iz uporabne matematike, magistriral v letih 2005 in 2006 iz informacijsko-upravljalskih ved in aktuarstva na Ekonomski fakulteti, kjer je leta 2016 tudi doktoriral. Je direktor upravljanja s tveganji na Zavarovalnici Sava. (1. marec 2018)

 • Dr. Jernej Tonejc je diplomiral leta 2001 iz teoretične matematike in doktoriral leta 2008 na University of Wisconsin – Madison iz kompleksne analize. Zaposlen je kot raziskovalec na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem in v podjetju Abelium. (6. maj 2013)

 • Dr. Tina Toni (spletna stran) je leta 2005 diplomirala iz uporabne matematike na FMF, leta 2006 magistrirala iz interdisciplinarne matematike na Univerzi v Warwicku, leta 2010 pa doktorirala iz sistemske biologije na Imperial College London. Trenutno je podoktorantka; do januarja 2013 na Oddelku za biološko inženirstvo in Oddelku za računalništvo na Massachusetts Institute of Technology, potem pa na Imperial College London in v farmacevtski družbi Pfizer. (7. januar 2013)

 • Matjaž Urbanek je leta 2003 diplomiral iz uporabne matematike in dela kot programer pri podjetju Ensico Gaming. (4. marec 2013)

 • Dr. Aleš Tomažin je diplomiral leta 1998 iz uporabne matematike, magistriral v letih 2005 in 2006 iz informacijsko-upravljalskih ved in aktuarstva na Ekonomski fakulteti, kjer je leta 2016 tudi doktoriral. Je direktor upravljanja s tveganji na Zavarovalnici Sava.

 • Mateja Vrhovnik je diplomirala iz uporabne matematike leta 1996. Dela kot pomočnica tehničnega direktorja v podjetju Ekipa2, hčerinski družbi Outfit7, kjer vodi razvojno ekipo, zadolženo za android/iOS. (2. marec 2017)

 • Mag. Miha Vuk je diplomiral leta 2001 iz uporabne matematike in magistriral leta 2006 na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Zaposlen je kot arhitekt programskih rešitev v podjetju Adacta. (5. junij 2014)

 • Tomaž Weiss je diplomiral iz uporabne matematike leta 2006 in je zaposlen kot analitik v Mercatorju. (7. januar 2013)

 • Marta Zabret je diplomirala leta 1987 iz pedagoške matematike in je profesorica matematike na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra. Redno piše članke za Objektiv, prilogo Dnevnika, pred kratkim pa je tudi izdala knjigo MArTEMATIČNE PRIGODE. (10. januar 2018)

 • Marko Zadravec je diplomiral iz pedagoške matematike leta 2013 in dela v podjetju Result kot programer. (2. junij 2015)

 • Mag. Vesna Zakošek je leta 2006 diplomirala iz računalništva z matematiko na FMF, leta 2012 pa magistrirala iz aktuarstva na Ekonomski fakulteti. Zaposlena je v Zavarovalnici Triglav kot aktuarka. (6. maj 2013)

 • Mag. Metka Zaletel je diplomirala leta 1992 iz uporabne matematike in leta 2001 magistrirala na Univerzi v Essexu iz analize podatkov v družboslovju. Je predstojnica Zdravstveno podatkovnega centra Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. (6. junij 2013)

 • Mag. Nina Žvan je diplomirala leta 2004 iz pedagoške matematike, leta 2006 pa magistrirala na izobraževalni smeri na FMF. Zaposlena je kot notranja revizorka v SKB banki. (8. oktober 2013)