Dvakrat na semester na Oddelku za matematiko organiziramo Srečanje z matematiki. Na srečanje povabimo diplomante, ki so zaposleni v gospodarstvu ali se ukvarjajo z uporabno matematiko. Gostje povejo, kakšna dela so opravljali po diplomi, v kakšni zvezi so bila z matematiko, koliko jim je študij matematike pomagal pri delu, kaj jim je bilo všeč pri študiju, kaj bi pri študiju spremenili ...


Namen srečanj je:

  • da bi študentom pomagali pri presojanju, kateri izbirni predmeti jim bodo najbolj koristili pri poklicni karieri

  • da bi študentom pomagali pri odločitvi, kaj po diplomi

  • da se razvija vez med slovenskim gospodarstvom in Oddelkom za matematiko FMF

  • da se ne izgublja stik z nekdanjimi študenti Oddelka za matematiko FMF


Enkrat na semester pa organiziramo Srečanje s profesorji, pogovor s profesorji in asistenti s FMF o magistrskem in doktorskem študiju, raziskovalnem delu in akademski karieri. S srečanji želimo spodbuditi študentke in študente, da bi se v čim večjem številu odločali za doktorski študij.39. srečanje z matematiki bo oktobra.

10. srečanje s profesorji bo decembra.

Tukaj je na voljo seznam vseh dosedanjih gostov na Srečanjih z matematiki, tukaj pa na Srečanjih s profesorji.Fotografije so s 7. srečanja z matematiki 6. novembra 2013. Avtor fotografij je Domen Blenkuš.