Dvakrat na semester na Oddelku za matematiko organiziramo Srečanje z matematiki. Na srečanje povabimo diplomante, ki so zaposleni v gospodarstvu ali se ukvarjajo z uporabno matematiko. Gostje povejo, kakšna dela so opravljali po diplomi, v kakšni zvezi so bila z matematiko, koliko jim je študij matematike pomagal pri delu, kaj jim je bilo všeč pri študiju, kaj bi pri študiju spremenili ...


Namen srečanj je:

  • da bi študentom pomagali pri presojanju, kateri izbirni predmeti jim bodo najbolj koristili pri poklicni karieri

  • da bi študentom pomagali pri odločitvi, kaj po diplomi

  • da se razvija vez med slovenskim gospodarstvom in Oddelkom za matematiko FMF

  • da se ne izgublja stik z nekdanjimi študenti Oddelka za matematiko FMF


Tu je na voljo posnetek 39. srečanja.

Enkrat na semester pa organiziramo Srečanje s profesorji, pogovor s profesorji in asistenti s FMF o magistrskem in doktorskem študiju, raziskovalnem delu in akademski karieri. S srečanji želimo spodbuditi študentke in študente, da bi se v čim večjem številu odločali za doktorski študij.47. srečanje z matematiki bo v četrtek, 1. decembra 2022, ob 18.00 v predavalnici 2.01 na Jadranski 21. Naši gostje bodo:

  • Žana Strgar, mag. prof. mat., ki je leta 2021 magistrirala iz pedagoške matematike. Zaposlena je kot profesorica matematike na Gimnaziji Kranj v Kranju.

  • dr. Dejan Velušček, ki je leta 2000 diplomiral, leta 2005 pa doktoriral iz matematike. Zaposlen je kot senior ekspert za podatkovne znanosti v podjetju Lek d. d. v Ljubljani.

  • Marko Zajc, ki je leta 2016 diplomiral iz matematike. Zaposlen je kot vodja prodaje rešitev za upravljanje projektov za regijo CEE v podjetju Microsoft v Ljubljani.

13. srečanje s profesorji je bilo v torek, 19. aprila 2022 ob 18.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19. Naša gosta sta bila:

  • Asist. Timotej Hrga, mag. mat., ki je leta 2014 diplomiral, leta 2017 magistriral, sedaj pa zaključuje doktorski študij. Raziskovalno se ukvarja z optimizacijo, predvsem s semidefinitnim programiranjem in kombinatorično optimizacijo..

  • Prof. dr. Ljupčo Todorovski, ki je leta 1993 diplomiral, leta 1998 magistriral, leta 2003 pa doktoriral iz računalništva in informatike. Raziskovalno se ukvarja s strojnim učenjem, predvsem z algoritmi za odkrivanje enačb iz podatkov in predznanja.

Naslednje srečanje s profesorji in asistenti bo jeseni 2022.

Tukaj je na voljo seznam vseh dosedanjih gostov na Srečanjih z matematiki, tukaj pa na Srečanjih s profesorji.Fotografije so s 7. srečanja z matematiki 6. novembra 2013. Avtor fotografij je Domen Blenkuš.